Billigaste anbudet försämrade drastiskt ambulanspersonalens villkor

När billigaste anbudet vann försämrades villkoren radikalt för ambulanspersonalen i Dalsland. Nu kräver de förtroendevalda skärpning inför nästa upphandling av ambulanssjukvården.

Det var det billigaste anbudet som vann upphandlingen av ambulanssjukvården i Dalsland 2005. Tre år senare tog Falck ambulans AB över verksamheten med samma avtal. Nu har Vårdförbundets förtroendevalda gjort en konsekvensanalys av vad fem år med det billigaste avtalet har inneburit.

De ser en försämrad arbetsmiljö, sämre kompetensutveckling och en snart sagt obefintlig löneutveckling.

4 000 mindre

– Vi har ingen körutbildning längre och nästan ingen medicinsk kompetensutveckling alls. Billiga bilar köps in med ett otal reparationer som följd. Lönerna ligger mer än 4 000 kronor under de landstingsanställda kollegernas och inköpen av arbetskläder har varit minimala, säger Tina Kall, en av Vårdförbundets två förtroendevalda på ambulansen i Dalsland.

Det finns inte omklädningsrum för alla och de är inte skilda för män och kvinnor.  Duschmöjligheterna är inte de bästa och de utrymmen som på en av stationerna används som jourrum är enligt Tina Kall knappt värda namnet.  Bara en av de fyra ambulansstationerna ger hon godkänt.

Träffat politiker

Tina Kall och hennes kolleger har föresatt sig att inför nästa års upphandling lobba för att personalens villkor och arbetsmiljö tas in i kravspecifikationen.

– Vi har informerat politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden om det här vid två tillfällen och de var positiva. Vi ska också träffa företrädare för industriföreningen. Med bara fyra vårdcentraler och en jourcentral i Dalsland och närmaste sjukhus tio mil bort är en välfungerande ambulanssjukvård viktig för att företag ska vilja etablera sig i Dalsland, säger Tina Kall och kollegan Tobias Lundin, också han förtroendevald.    

Tobias Lundin påpekar att ett bra samverkansforum har börjat där de fackligt förtroendevalda sitter med i en skyddskommitté och i ledningsgruppen. 

Pressade marginaler

– Falcks intentioner att samverka har varit positiva. Tyvärr är det ett återkommande faktum att den ekonomiska spelramen är minimal och det leder till att förbättringsmöjligheterna är små, säger Tobias Lundin.

De har inga synpunkter på om arbetsgivaren ska vara privat eller offentligt men vill ha lika villkor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida