Biologiska läkemedel minskar inte risken för hjärtinfarkt vid reumatism

Biologiska läkemedel minskar inte risken för hjärtinfarkt vid reumatism
Lotta Ljung har undersökt om biologiska läkemedel kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom vid reumatism.

De nya biologiska läkemedlen mot reumatism minskar inte risken för hjärtinfarkt, som man tidigare trott. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

3 september 2012

Det är känt sedan tidigare att risken för åderförkalkning och hjärtinfarkt är förhöjd vid ledgångsreumatism, eller reumatoid artrit, RA, som sjukdomen även kallas. Traditionella riskfaktorer som höga kolesterolvärden, rökning, bukfetma och högt blodtryck kan inte förklara hela riskökningen.

Lotta Ljung, doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, har i en avhandling undersökt om biologiska läkemedel kan påverka sambandet. Eftersom dessa medel ofta effektivt bromsar inflammationen skulle de teoretiskt också kunna minska risken för hjärtinfarkt.

Med hjälp av svenska patientregister jämfördes risken att insjukna i en akut kranskärlssjukdom för RA-patienter som behandlats med TNF-hämmare och för patienter som fått annan behandling.

I två riksomfattande studier, som presenteras i avhandlingen, noterades ingen säkerställd skillnad mellan de båda grupperna. I jämförelse med hela befolkningen var risken för kranskärlsjukdom dubbelt så stor hos RA-patienterna oavsett behandlingstyp.

Avhandlingen försvaras fredagen den 7 september.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida