Blodcellers mikromiljö kan ge viktiga svar om cancer

Blodcellers mikromiljö kan ge viktiga svar om cancer
Andreas Hedblom ingår i en forskargrupp vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö som kartlägger mekanismer som så småningom leder till cancer och testar skräddarsydda läkemedelskandidater. Arkivbild: Lunds medicinska fakultet.

Fel i två cellcykelproteiner i blodceller kan göra det lättare för cancern att uppstå, visar forskning från Lunds universitet.

Det handlar om cellcykelproteinerna CDK1 och cyclin A1. Cellcykelproteiner styr bland annat DNA-kopieringen vid celldelning och spelar en viktig roll för att kroppen ska utvecklas och fungera normalt.

Fel i cykelproteinena främjar cancer

Molekylärbiologen Andreas Hedblom vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö har studerat de två cellcykelproteinerna och funnit att de fyller viktiga funktioner för att upprätthålla balansen mellan tillväxt och utmognad av benmärgsceller. Cyclin A1 är dessutom viktig för uppbyggnaden av stamcellers mikromiljö i benmärg.

Han har särskilt undersökt leukemi och prostatacancer och kommit fram till att felaktigheter i CDK1 och cyclin A1 i blodceller, eller i det nya målproteinet PIP5K? iprostataceller, kan främja canceruppkomst.

Reglerar mängd och funktion

– Vid leukemi så hindrar CDK1 och cyclin A1 benmärgens stamceller från att mogna till funktionella celler som är viktiga för bland annat immunförsvar och kroppens syresättning. Cyclin A1 visade sig kunna reglera både mängden och funktionen hos benmärgens stamceller, förklarar han i ett pressmeddelande från den medicinska fakulteten.

Det finns redan läkemedel som blockerar CDK1. Kanske kan de nya rönen förklara varför behandlingen fungerar olika bra på olika individer.

Studien ingår i Andreas Hedbloms avhandling där flera arbeten beskriver funktioner i våra blodcellers mikromiljö. En annan av studierna visar att responsen vid behandling med läkemedlet ATRA vid leukemi påverkas av patientens mängd CDK1. Det skulle alltså kunna gå att förutsäga hur väl behandlingen kommer att fungera genom att mäta den mängden.

Hitta fler markörer

– Många cancerläkemedel har en bred träffbild där även kroppens friska celler påverkas. Genom att lära mer om cancersjukdomarna går det att hitta fler markörer samt nya mål för specifika behandlingar som kan ge bättre resultat och färre biverkningar, säger han.

Andreas Hedblom försvarade sin avhandling Response mechanisms of normal hematopoietic cells and leukemic cells to genotoxic agents and novel therapeutic strategies i början av juni.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida