Blodförgiftning kan spåras i saliven

Blodförgiftning kan spåras i saliven
Blodförgiftning kan snabbt spåras med hjälp av ett salivprov. Arkivbild: Mostphotos

Ett välkänt protein kan användas för att via ett salivprov tidigt upptäcka kritiska fall av blodförgiftning, visar ny forskning från Malmö högskola. Upptäckten öppnar nya möjligheter att spåra även andra sjukdomar.

Ungefär två promille av befolkningen drabbas av blodförgiftning. Det är ett allvarligt tillstånd som kan leda till septisk chock. Septisk chock är den vanligaste dödsorsaken på svenska intensivvårdsavdelningar och behovet av att tidigt kunna identifiera potentiellt kritiska fall är stort.

Doktoranden Anna Gustafsson vid fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö högskola visar nu i en avhandling att proteinet suPAR kan användas som salivmarkör för blodförgiftning. Koncentrationen av suPAR i saliv är tio gånger högre än i blodet.

Hon har också sett att proteinet korrelerar med SOFA score, ett mått på organsvikt som används vid blodförgiftning.

Andra sjukdomar

– Vi vet att saliv speglar blodets sammansättning. Det faktum att suPAR i blodet påvisar cancer, diabetes och andra allvarliga sjukdomar innebär att vårt fynd skulle kunna öppna för ytterligare möjligheter att spåra olika sjukdomar i saliv, säger Anna Gustafsson.

I dag lägger man ihop en mängd analyser för att identifiera de patienter som riskerar att bli allvarligt sjuka. Genom att använda salivprov i stället för blodprov skulle screeningundersökningar kunna göras effektivare och utan besvär för patienten.

Anna Gustafsson förvarar sin avhandling Aspects on sepsis: treatment and markers på Malmö högskola i dag, fredag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida