Blodprov och ultraljud kan rädda livet efter hjärtinfarkt

Blodprov och ultraljud kan rädda livet efter hjärtinfarkt
Anita Persson disputerar i dag, torsdag.

Med hjälp av ett blodprov och ultraljud går det att förutsäga överlevnaden och risken för att drabbas av hjärtsvikt framöver hos patienter med akuta kranskärlssjukdomar. Det visar en avhandling som presenteras av biomedicinska analytikern Anita Persson vid Sahlgrenska akademin i Göteborg i dag.

20 januari 2011

 – Att kunna förutsäga hur det kommer att gå för en patient kan ge bättre möjligheter att sätta in extra förebyggande behandling hos dem med de allvarligaste riskerna. Eller kanske ännu viktigare, att kunna följa upp dessa patienter med tätare kontroller för att tidigt upptäcka försämring.

 Det säger Anita Persson som har undersökt hur man kan använda markören BNP (B-typ natriuretisk peptid) i blodet och ultraljud för att bättre förutsäga den framtida hälsan hos personer som drabbats av en akut kranskärlssjukdom – instabil kärlkramp eller hjärtinfarkt.

 I dag mäts BNP i blodet på framför allt patienter med hjärtsvik. Men Anita Persson har visat att det även med fördel kan användas vid akut kranskärlssjukdom. Förhöjda värden av BNP har i hennes forskning visat sig vara starkt kopplat till risken för att i efterförloppet drabbas av hjärtsvikt eller för tidig död. Det gäller även för de patienter som i det akuta skedet inte lider av hjärtsvikt.

 Den andra metoden som Anita Persson har utvärderat är att med hjälp av dopplerekokardiografi bedöma läckaget i hjärtats klaffsystem. Det visade sig att även denna metod passar väl för att bedöma risken för att i framtiden drabbas av hjärtsvikt men även risken för att dö i förtid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida