Cancer. Komplementära metoder här för att stanna

Då allt fler cancersjuka använder sig av komplementärmedicin och tycker att de mår bra av det, måste även vården lära sig mer. ?

5 maj 2010

Internationellt har användningen av komplementära behandlingsmetoder fördubblats sedan 1980-talet, från 20 procent då till cirka 40 procent nu. Sannolikt ser det ut ungefär så även i Sverige. Numera används naturpreparat och kropp-själterapier alltmer som ett komplement till skolmedicinsk cancerbehandling. Komplementärmedicin har kommit för att stanna och vården måste därmed räkna med den. De 38 deltagarna i Johanna Höks studier var personer med cancer som hade exceptionellt positiva erfarenheter av att använda alternativa metoder som ett komplement till den skolmedicinska behandlingen. ??

Intervjupersonerna använde totalt 274 olika komplementära metoder och var mycket positiva till dem och de effekter de gav. En del upplevde att de även förbättrades i sin cancersjukdom. De beskrev också en mindre hierarkisk relation mellan patient och vårdgivare.??

Metoderna som användes varierade; vanligast var naturpreparat, följt av kropp-själterapier som till exempel meditation, dans och konstnärliga uttryck som målning. Intervjupersonerna beskrev också positiva effekter av att till exempel läsa litteratur om hälsa och andlighet eller att vara i miljön på ett behandlingscentrum som kombinerar komplementär- och alternativmedicin med biomedicinskt inriktad vård. ?

Den stora och sannolikt ökande användningen av komplementära behandlingsmetoder innebär att det är nödvändigt att vårdpersonal utbildas inom området. ?De behöver mer kunskap om olika typer av komplementära metoder, hur de verkar och interagerar med traditionell skolmedicin samt vilka biverkningar de ger.

Lästips:
Hök J med flera. Mapping patterns of complementary and alternative medicine use in cancer: An explorative cross-sectional study of individuals with reported positive ”exceptional” experiences. BMC Complementary and Alternative Medicine 2008;8:48. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida