Cancer under tonåren kan öka självkänslan

Cancer under tonåren kan öka självkänslan
Barnsjuksköterskan Gunn Engvall har nyligen disputerat på en avhandling om tonåringars upplevelse av cancer. Foto: Catarina Olsson

Ungdomar som får cancer drabbas av oro och utanförskap, men kan också få en mer positiv syn på livet och förbättrad självkänsla. Det visar sjuksköterskan Gunn Engvalls forskning.

4 oktober 2011

Forskare vid Uppsala universitet har undersökt hur tonåringar som drabbas av cancer påverkas psykiskt av sjukdomen, när de får diagnosen och senare i livet. Barnsjuksköterskan Gunn Engvall presenterar en del av resultaten i en avhandling som hon presenterade i slutet av september.

61 ungdomar

61 cancerdrabbade ungdomarna har fått svara på vilka strategier de använt för att hantera sjukdoms- och behandlingsrelaterade besvär, oro och nedstämdhet.

Frågorna har också handlat om livskvalité och negativa och positiva upplevelser av att få cancer.

Det första intervjutillfället var strax efter diagnos. Därefter har deltagarna intervjuats via telefon vid sex tillfällen fram till fyra år efter diagnos.

Överraskande resultat

Strax efter diagnos är det många som mår dåligt, troligtvis på grund av den allvarliga sjukdomen och den tuffa behandlingen. Men undersökningen visar också att det från och med 18 månader efter diagnos är fler än förväntat som mår psykiskt bra.

– Där är vi lite förvånade över resultatet. Förklaringen skulle kunna vara att det sker en personlig utveckling till följd av att man går igenom svårigheter och får hjälp med det, från anhöriga och vårdpersonal, säger  Gunn Engvall.

Att vara flicka, att ha skilda föräldrar och att använda sig av distraktion som exempelvis mycket tv-tittande och dataspel i stället för att bearbeta oro och besvär är relaterat till att må sämre.

Det som utmärker gruppen som får en mer positiv upplevelse av cancern är att de aktivt tar tag i problem, frågar och söker information, vilket kan bidra till att de bearbetar sina upplevelser.

Lärdomar av resultatet

– Att drabbas av cancer är allvarligt och har negativa effekter, men kan också utveckla en person, ge en positiv livssyn, stärkt självkänsla och bättre relationer. Det är viktigt att se den här helheten, att lyssna på ungdomarna som drabbas, vara lyhörd för hur de ser på det som händer och jobba med att stärka den positiva upplevelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida