Checklista fick stopp på infektioner av cvk

Med information, enchecklista och hemliga observationer har centralintensiven vid Sahlgrenska nära nog raderat ut infektionerna tillföljd av central venkateter.??

Checklistan började användas efter ett genombrottsprojekt på central- och neurointensiven vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg för ett par år sedan. Totalt vårdar de cirka 2 300 patienter varje år. Tidigare hade de båda avdelningarna årligen i genomsnitt 25 cvk-relaterade infektioner. Men när checklistan hade införts föll infektionerna till noll på ett halvår.?

— Att det går så fort att nå målet är ovanligt. Oftast halverar man antalet infektioner först, berättar sjuksköterskan och projektledaren Maria Tiger.??

Men ett snabbt och bra resultat betyder inte att projektgruppen kan luta sig tillbaka. En gång i månaden gör de tio hemliga observationer.?

Måste de vara hemliga??
— Ja, det måste de vara, annars får vi inte veta något.?

Till exempel observerar de om sjuksköterskorna spritar injektionsportarna i cvk:n och om de följer kläd- och hygienrutiner. Något de och övriga personalkategorier, inklusive läkarna, numera är väldigt bra på, även om det alltid finns en förbättringspotential. Varje månadsmätning sätts upp som ett diagram på anslagstavlan så att det blir tydligt var bristerna finns.?

— Men vi ger också hurra-rop längs vägen, berättar Maria Tiger.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida