Chef misstänks ha brutit mot grundlagen efter artikel i Vårdfokus

Chef misstänks ha brutit mot grundlagen efter artikel i Vårdfokus
Efter att Vårdfokus publicerat en artikel om urinprov i personalkylskåpet ska chefen ha försökt att ta reda på vem i personalen som lämnat ut uppgifterna, enligt en anonym anmälan till JK.

Efter en artikel i Vårdfokus ville chefen ta reda på vem som lämnat uppgifter om att hemsjukvården i Nyköping förvarar influensavaccin och urinprov i personalens kylskåp. Nu inleder justitiekanslern en förundersökning om misstänkt brott mot det grundlagsskyddade efterforskningsförbudet.

Det var i december som Vårdfokus skrev om en anonym anmälan till Socialstyrelsen. I anmälan beskrev en sjuksköterska en hög arbetsbelastning med ständig underbemanning i hemsjukvården i Nyköping. Personal under inskolning tilläts gå ensamma under jourtid och influensavaccin och urinprov förvarades i personalens kylskåp.

Det var av rädsla för repressalier som sjuksköterskan gjorde anmälan anonymt. Vårdfokus kontaktade en medicinskt ansvarig sjuksköterska i Nyköpings kommun som förnekade all kännedom om de problem som togs upp i anmälan. Att ingen skulle våga sätta sitt namn under en anmälan av rädsla för att bli avskedad tyckte hon lät hemskt.

Efter publiceringen ringde en av de anställda till Vårdfokus och berättade att chefen trodde att någon av dem hade kontaktat Vårdfokus. Genom frågor till medarbetarna försökte chefen få reda på vem det var.

Justitiekanslern, JK, har nu gett en kammaråklagare i uppdrag att göra en förundersökning om brott mot meddelarfriheten och efterforskningsförbudet.

”På grund av de uppgifter som har lämnats i anmälan hit finns det anledning att anta att ett brott mot efterforskningsförbudet har begåtts”, skriver JK.

Myndigheter och andra allmänna organ får inte efterforska vem som har lämnat uppgifter för publicering. Aktiv efterforskning straffas med böter eller fängelse i högst ett år.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida