Chefredaktören. Akuten, var god vänd!

1 september 2010

Det är fullt på akuten.” Beskedet fick personalen i en ambulans i Stockholm. Den dirigerades om till ett annat sjukhus. Patienten dog. Om den tragiska utgången hade att göra med platsbristen på akuten ska nu utredas.?

Men ska det verkligen kunna vara så fullt på akuten att den stänger för nya patienter? Det går ju emot hela tanken med akutverksamheten — den finns som den yttersta resursen i sjukvården, och borde alltid vara tillgänglig. ?

Under lång tid, men accelererande under sommarmånaderna, har larmen kommit täta om krisen på landets akutmottagningar. Rapporterna handlar om ökande antal patienter, långa vänte-tider och sliten personal. ??

I vår granskning av krisen har vi försökt hitta svaren på varför situationen ser ut så här. Bilden vi fått fram är komplicerad, men till stor del handlar det om brist på resurser, planering och nytänkande, för få vårdplatser och att människor ställer allt större krav på vården.?

När hundra fullskaliga akutsjukhus minskat till nästan hälften samtidigt som antalet äldre ökar och människor i större utsträckning tror sig möta specialiserade läkare på akuterna, då ökar trycket till bristningsgränsen. ?

”Vi har hunnit till ett vägskäl och måste verkligen göra något nu”, säger verksamhetschefen i vårt reportage från akuten i Helsingborg, där hälften av sjuksköterskorna har slutat sedan början av förra året.??

Nu lovar båda blocken i valrörelsen att man ska se över hur akutmottagningarna fungerar om de kommer till makten. För personalens och patienternas skull är det bråttom.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida