Chefredaktören.
Väsentlig kunskap saknas

Visste ni att människan sover bäst vid 11 års ålder? Då är sömnen alldeles självklar. I senare åldrar är det inte så. En av tre har problem med sin sömn. En vän till mig brukar berätta om hur han som barn såg fram emot semestern och att äntligen få träffa sin hårt arbetande, frånvarande far. Och om besvikelsen när denne far ägnade första semesterveckan bara åt att sova. ?

Men vad är det då som skapar en bra sömnkvalitet? Ja, det vet forskarna fortfarande inte. Stressforskningsinstitutet ska snart inleda djupare studier av sömnens kvalitet.?Vår reporter har grävt djupt i sömnfrågan och funnit mycket som är klarlagt men också många fortfarande olösta gåtor. ??

Sömnen är en fråga för den som jobbar i vården, både som en del av arbetsvillkoren och i mötet med alla de patienter som upplever sömnproblem. Vi har försökt få med bägge dessa aspekter i vårt sömntema.?

På Stressforskningsinstitutet har man gjort en genomgång av forskningsläget för sambandet mellan sömn, skiftarbete och hälsa på uppdrag av Vårdförbundet och SKL. Förvånande nog finns det knappt någon svensk forskning på området. Amerikanska och engelska studier har gjorts, men arbetsvillkoren ser inte helt ut som i Sverige.?

När det gäller att hitta det bästa sättet att klara konflikten mellan vårdens behov av bemanning dygnet runt och medarbetarnas hälsa, saknas alltså fortfarande väsentlig kunskap.?

Förhoppningsvis tätas dessa kunskapsluckor framöver. Arbetsgivarna har ju allt att vinna på att ha medarbetare som kan ge säker vård oavsett tid på dygnet, och som orkar arbeta ett helt yrkesliv, trots krävande arbetstider.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida