Dålig arbetsmiljö ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar

Dålig arbetsmiljö ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar
Det finns ett tydligt samband mellan hur hjärtat mår, och hur du mår på arbetsplatsen. Arkivbild: Colourbox

Det finns ett tydligt samband mellan buller, skiftarbete och små möjligheter att påverka sitt arbete — och risken för att drabbas av exempelvis stroke och högt blodtryck. Det visar en ny SBU-rapport.

26 augusti 2015

Ditt jobb kan göra dig sjuk. Det slår Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, fast i en ny rapport som granskar sambandet mellan arbetsmiljön och stroke, högt blodtryck och hjärtsjukdom.

En rad olika riskfaktorer har undersökts, till exempel organisatoriska och psykosociala faktorer, fysisk ansträngning, buller, strålning och vibrationer. Vad som har betydelse varierar mellan de olika sjukdomarna:

Stroke: Här finns ett samband med låg kontroll över sitt arbete, att arbeta skift och att utsättas för joniserande strålning.

Hjärtsjukdom: Små möjligheter att påverka i kombination med allt för höga krav pekas ut som en riskfaktor. Lågt stöd, att arbetet känns pressande, att man känner sig orättvist behandlad, oro för framtiden samt buller har också betydelse.

Högt blodtryck: Små möjligheter att påverka i kombination med höga krav, en obalans mellan ansträngning och belöning, samt skiftarbete.

Kvinnor och män drabbas lika

Kvinnor och män har samma risk att drabbas om de utsätts för samma grad av exponering. Men sett över alla yrkesverksamma år är risken för män att drabbas av en akut hjärtinfarkt eller stroke dubbelt så hög som för kvinnor.

Rapporten ”Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom”, som presenteras i dag, går igenom de senaste 30 årens forskning. SBU visar att det finns mycket kunskap som kan användas för att förebygga hjärt-kärlsjukdom kopplat till arbetet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida