Datorplatta ska guida ambulanssjuksköterskor

Datorplatta ska guida ambulanssjuksköterskor
Datoriserade beslutsstöd är en del av framtiden för ambulanssjukvården. Det tror Magnus Hagiwara, doktorand i vårdvetenskap vid högskolan i Borås. Arkivbild: Mostphotos

För att hjälpa ambulanssjuksköterskor i svårbedömda lägen, testas just nu ett nytt beslutsstöd vid högskolan i Borås. Genom att ställa frågor till en datorplatta guidas personalen fram till rätt vårdinsats.

Det finns gott om skriftliga riktlinjer inom dagens ambulanssjukvård. Men i akuta situationer är det lätt att dessa glöms bort. Flera av riktlinjerna utgår dessutom från att man redan har lyckats säkerställa diagnosen, något som ofta är knäckfrågan inom den prehospitala vården.

Guidas fram till svaret

Därför har Magnus Hagiwara, doktorand i vårdvetenskap vid högskolan i Borås, utvecklat ett datoriserat beslutstöd som guidar ambulanssjuksköterskan till rätt beslut. Genom att scrolla mellan en rad frågor och påståenden på en datorplatta får ambulanssjuksköterskan hjälp att komma fram till rätt diagnos och vårdinsats.

Tidigare studier har visat att ambulanssjuksköterskor som använt beslutstödet i högre utsträckning följer riktlinjerna än de som inte gjort det. Enligt Magnus Hagiwara är det inte en fråga om, utan när den här typen av utrustning kommer att integreras i ambulanser.

”Högriskmiljö för fel”

– Dels är hela den prehospitala miljön en högriskmiljö för fel. Vi pratar om personal som jobbar långt ifrån medicinsk support och i ogynnsamma miljöer. Samtidigt vet vi inte om vi har den rätta utbildningen för att klara alla utmaningar och de rätta hjälpmedlen för att klara det, säger Magnus Hagiwara till Vetenskapsradion.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida