De äldres behov ska styra bemanningen enligt nya riktlinjerna

De äldres behov ska styra bemanningen enligt nya riktlinjerna
För att kommunerna ska kunna ge varje person den omsorg den behöver måste vars och ens behov stå klart, enligt Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm. Foto: Ann-Sofi Rosenkvist

Omsorgen av personer med demens ska styras av vars och ens behov. De har rätt att få duscha, äta, gå ut och att lägga sig när de behöver. För att tillgodose dessa behov måste det finnas tillräckligt med personal. Det säger Socialstyrelsen i de föreskrifter, utformade enligt socialutskottets uppdrag, som går ut på remiss i dag.

Vid Socialstyrelsens inspektion 2010 av 94 demensboenden konstaterades att sex av tio inte hade tillräcklig bemanning för att tillgodose de äldres trygghet och säkerhet nattetid. Under 2011 gjorde myndigheten tillsyn vid 169 särskilda boenden. Resultatet tyder på samma sak; det är ofta bemanningen och inte de äldres behov som styr insatserna.

Rätt att äta och duscha när de behöver

I enlighet med socialutskottets uppdrag i slutet av februari, har Socialstyrelsen nu tagit fram fram riktlinjer för vård på demensboenden och på särskilda boenden. Grundprincipen är att det är de boendes behov som ska styra vilken omsorg de får.

Det kräver att kommunerna tar reda på vad var och en behöver och anpassar personaltätheten efter det.

Socialstyrelsens generaldirektör, Lars-Erik Holm, poängterar att personer med demenssjukdom på äldreboenden har rätt att duscha, äta, gå ut eller lägga sig när de själva behöver. Och ingen ska behöva ropa på hjälp utan att någon hör.

Kontrollen ska skärpas

I föreskrifterna sägs bland annat att kommunernas socialnämnder måste ta reda på vilka insatser varje person behöver och fatta beslut om det. En boendeenhet där en person med demenssjukdom bor får aldrig lämnas obemannad. Kommunerna måste också skärpa kontrollen av alla särskilda boenden, regelbundet följa upp hur varje enskild person har det och om personalen räcker till.

Förslaget till bindande regler går ut på remiss i dag. Föreskrifterna planeras träda i kraft i januari 2013.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida