De fick årets hygienpris

Dubbelduschar och näringsdryck är en del av ett långsiktigt förbättringsarbete som kirurgkliniken vid Västerviks sjukhus i dag fick pris för. Tillsammans med Göteborgs stad och Norrbottens läns landsting har de fått det svenska hygienpriset för 2011.

12 april 2011

– Kirurgkliniken vid Västerviks sjukhus har på ett imponerande sätt fått ned infektionsfrekvensen av postoperativa sårinfektioner, säger Inger Spencer i jurygruppen.

Bakom framgången ligger nya hygienrutiner före operation, såromläggning, nutrition och mobilisering efter operation för att aktivera patienten så snabbt som möjligt. Alla patienter dubbelduschas och fler får näringsdrycker. En checklista har tagits fram och det görs regelbundna mätningar av postoperativa sårinfektioner.

– Vi är mycket stolta över priset och ser det som ett bevis på att vårt förbättringsarbete har skett på rätt sätt, säger avdelningschefen Iréne Jakobsson på kirurgkliniken påi Västerviks sjukhus.

Hygienpriset delas ut för tredje året i rad av Svensk förening för vårdhygien. Utöver Västerviks sjukhus fick också Göteborgs stad och Norrbottens läns landsting årets pris.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida