De ska ge patienter med typ 1-diabetes vektyg för att ta eget ansvar

De ska ge patienter med typ 1-diabetes vektyg för att ta eget ansvar
Diabetesjuksköterskorna Anna-Karin Eriksson och Monika Aronsson på Mora lasarett ska ge sina patienter verktyg att själva förbättra sitt långtidsglukos genom små förändringar i vardagen.

Diabetessjuksköterskorna Monika Aronsson och Anna-Karin Eriksson har fått 30 000 kronor i pedagogiskt stipendium av Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård.

Alltför många av patienterna med typ 1-diabetes på Mora lasarett har för högt långtidsglukosvärde, HbA1c. Det ska diabetesteamet försöka göra något åt med hjälp av den danska omvårdnadsforskaren Vibeke Zoffmans modell för problembaserat lärande GSD, guided self determination.

– Vi tänker oss grupper på fem-sex patienter med likartade frågeställningar som träffas fyra gånger, berättar diabetessjuksköterskan Monika Aronsson som med kollegan Anna-Karin Eriksson har fått Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvårds pedagogikstipendium på 30 000 kronor. Detta för att deras diabetesteam ska kunna genomföra det pedagogiska pilotprojektet.

Det stolta målet är att patienterna efter utbildningen tar eget ansvar och känner att de har verktyg att genomföra förändringar som har positiva effekter på sjukdomen och dess symtom utan att det inkräktar för mycket på deras vardagsliv.

För en del kan det handla om att lära sig att testa blodsockret, för andra att kolhydratberäkna maten på sin tallrik, eller lära sig att dosvariera sitt insulin.

– Det blir väldigt basic, på ett vardagsnära sätt. Och sedan ska vi vetenskapligt utvärdera behandlingstillfredsställelsen, säger Monika Aronsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida