Delaktiga patienter får bättre skydd mot vårdskador

Delaktiga patienter får bättre skydd mot vårdskador
Åsa Andersson hittade många anmälningar som orsakats av bristande omvårdnad. Foto: Leni Weilenmann

ICN 2015. Bristande kommunikation ligger ofta bakom händelser som anmäls. Det visar en svensk studie som presenterades på den internationella sjuksköterskekongressen i Sydkoreas huvudstad Seoul.

Vid en analys av anmälningar har Åsa Andersson, doktorand vid Karolinska institutet i Stockholm, sett att många vårdskador hade gått att undvika om sjuksköterskan bara hade tagit sig tid att fråga och lyssna på patienten.

Ofta försöker även anhöriga berätta om patientens tillstånd och varna sjuksköterskan för kända risker, utan att det riktigt tas på allvar.

Som exempel tar Åsa Andersson en dotter som poängterade att mamman varit vinglig och inte fick ta sig själv mellan sängen och rullstolen. Ändå ramlade patienten under vårdtiden.

En annan anhörig berättade att modern inte haft avföring på nio dagar. Ingen åtgärd sattes in och patienten dog senare.

– Anmälningarna berättar om en del riktigt nonchalant kommunikation. Den sjuke personen talar om hur den mår, men ingen lyssnar, säger Åsa Andersson.

Analys av 242 anmälningar

Hon har analyserat 242 anmälda vårdskador som handlade om omvårdnaden och möten med sjuksköterskor och vårdpersonal från patienter och anhöriga.

– Vårdskador är något många mest associerar med fysiska, medicinska skador, som att någon blir opererad i fel ben. Men vårdskador sker i omvårdnaden också och orsakar lidande och till och med död. Det saknas forskning om patienternas och deras familjers upplevelser i samband med vårdskadan, säger Åsa Andersson, efter hon presenterat sin studie på internationella sjuksköterskekongressen, ICN, i Seoul.

Fel läkemedel och tid

Många anmälningar handlade om bristen på delaktighet.

– Ofta var patienten äldre och blev inte tillfrågad. De skriver i anmälningarna att ”om någon bara frågat mig hade jag berättat” om exempelvis feber eller smärta.

Studien visar också att sjuksköterskor och undersköterskor ibland har gjort fel med medicineringen. Tabletter fattades, förväxlades, kom vid fel tid eller i fel dos.

Den visar också att omvårdnaden ibland har haft stora brister en längre tid på äldreboenden. Anmälningarna handlade om att det inte gick att få hjälp med att klä sig eller med hygien och munvård. Exempel fanns på patienter som fått trycksår.

Dåliga möten ger risker

– Vårdskador är onödiga och orsakar både mänskligt lidande och extra kostnader. Vi sjuksköterskor måste bli bättre på att göra patienterna delaktiga. Dåliga möten och relationer får allvarliga konsekvenser.

Hon fann i forskningen att dessa aspekter ofta hängde ihop. Om relationen var dålig berättade patienten inte viktiga saker eller så uppfattade inte sjuksköterskan informationen. Senare missades ibland att patienten försämrades eller ramlade fast det hade varit möjligt att förebygga.

Studien är accepterad för publicering i tidskriften International Nursing Review.

ICN vill göra skillnad

  • Tusentals sjuksköterskor från hela världen möttes i Sydkoreas huvudstad Seoul på den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN:s kongress 17-23 juni.
  • Organisationen har som mål att stärka sjuksköterskans roll i alla länder och samarbetar nära med Världshälsoorganisationen, WHO.
  • Fler än 130 länder är medlemmar i ICN.
  • I Sverige delar Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening på medlemskapet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida