DEMENS

DemensbokenKjell Fahlander, Göran Karlsson och Dagny VikströmStudentlitteratur 2009www.studentlitteratur.seisbn 978-91-44-05313-4

30 april 2009

Hulda står med sin rullator vid äldreboendets dörr beredd att slinka ut när någon passerar. Hon har packat några saker och ytterkläderna är med. Demenssjukdomen har haft sitt grepp om Hulda i flera år och hon minns inte längre var hon är och varför.

Från olika perspektiv, den sjukes egna anteckningar, en dotters berättelse eller en läkares bild, presenteras några personer med olika demensdiagnoser i varierande skeden av sjukdomsprocessen. Personbeskrivningarna kompletteras med fakta om sjukdomen och resonemang om hur man som anhörig eller vårdare kan förhålla sig i mötet med den drabbade.

Boken är ett resultat av ett utvecklingssamarbete mellan Luleå kommun och Sunderby sjukhus, som syftade till att höja kompetensen hos dem som arbetar i äldreomsorgen. AJ

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida