Demensvård

Möta närståendemed demens, en guide till validationsmetoden. Vicki de Klerk-Rubin. Gothia förlag,www.gothiaforlag.se, ISBN 978-91-7205-683-1??

28 juli 2010

Validation är en metod för att kommunicera med och hjälpa gamla människor med demens i livets sista skede. En grundläggande tanke är att de som finns nära den demenssjuka personen ska acceptera henne precis som hon är. Eftersom det innebär att ta farväl av den person hon en gång var kan det vara svårt. Men det är nödvändigt eftersom ingenting kommer att bli som förr. Det är ett sätt att minska den besvikelse som ändå kommer att dyka upp då och då. Här ges exempel på hur närstående konkret kan möta den demenssjuke. Till exempel är det bättre att ställa frågor som ”Hur mår du?” eller ”Vad gör du?” än att fråga varför, som kräver att den demenssjuke kan uttrycka sig och förklara. ?

Boken är riktad till anhöriga till personer med demenssjukdom, men är läsvärd även för vårdpersonal. AJ

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida