DEMENSVÅRD. Nya riktlinjer på väg

Nu ska vården och omsorgen vid demens få riktlinjer. Professorn i omvårdnad, Astrid Norberg, är nöjd eftersom hon anser att många inte får en bra vård.

1 september 2009

NY RAPPORT Socialstyrelsen har tagit fram en preliminär version av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 – stöd för ledning och styrning, som riktar sig till både socialtjänsten och vården. Alla som vill ska kunna ge synpunkter på dem innan de slås fast i början av 2010. ?

– Riktlinjerna är mycket angelägna. Många är drabbade av demenssjukdom och de blir allt fler. Även om det finns de som får en fantastisk vård är det många som inte får en bra vård.?

Det anser Astrid Norberg, sjuksköterska och professor i omvårdnad, som har varit med och arbetat fram riktlinjerna. ?

Socialstyrelsen slår i rapporten fast att vård och omsorg måste bli bättre och att personcentrerad omvårdnad, multiprofessionellt teamarbete och utbildning är grundförutsättningar för det. ?

– Välbefinnande är ett nyckelord. Att uppleva bra och dåligt liv finns kvar länge i demenssjukdomen och dålig omvårdnad är ett hot mot den enskildes värdighet, sa po Sandman, professor i omvårdnad och den som har lett expertgruppen omvårdnad. ?

Betydelsen av tidig diagnos både för den enskildes och de anhörigas skull, betonas i riktlinjerna, och det förutsätter en tidig utredning. ?

Astrid Norberg understryker att det är viktigt att nå ut med vad som är bästa vården och att den forskning som finns sprids. ?

– Men det behöver forskas mer och är därför viktigt att få fram medel för mer omvårdnadsforskning, säger hon.

Läs mer på: Socialstyrelsens webbsida

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida