Den egna viljan viktigaste faktorn för att ta sig ur ett missbruk

Den egna viljan viktigaste faktorn för att ta sig ur ett missbruk
Lisa Skogens och Ninive von Greiff har studerat vad som får människor att fortsätta vara nyktra eller fria från droger efter att ha genomgått behandling. Foto: Anders Olsson

Almedalen 2015. När hälsan förbättras och känslan för hur man vill leva sitt liv förändras ökar chansen att inte falla tillbaka i drogberoende.

Det visar studier som gjorts av docent Lisa Skogens och filosofie doktor Ninive von Greiff vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Följdes upp efter två år

Under Almedalsveckan berättade de om resultat som hittills kommit fram efter intervjuer med 90 vuxna personer som genomgått behandling mot sitt missbruk. De följdes upp två år efter att de lämnat behandlingsprogrammet.

Deras forskning visar att det ofta är ganska konkreta och handfasta förändringar som behövs för att människor som varit beroende av alkohol eller droger ska lyckas hålla sig drogfria även efter behandlingen, inte minst att de har lyckats få en strukturerad vardag.

Eller som en av dem som fortfarande efter två år håller sig nykter beskriver det: ”Jag arbetar med mig själv, har börjat sköta alla delar av mitt liv – ekonomin, hälsan och min familj. Jag har lärt mig leva igen och ta tag i saker och gör sådant som är rolig och skapar mening”.

Arbete och bostad viktigt

Att ha ett socialt nätverk, arbete och bostad är också viktiga faktorer som hjälper före detta missbrukare att hålla sig från alkoholen eller drogerna. Över en tredjedel av de intervjuade anger just dessa faktorer som viktiga.

Men det handlar också om att orka bryta negativa sociala nätverk och skaffa nya vänner som inte har drogproblem.

Även familjens stöd lyfts fram som en viktig faktor för många. Men medan vissa har behållit sin familj, och kanske tagit kontakt med barn som de inte har träffat på många år, har andra brutit upp och skaffat sig en helt ny familj.

Unga vuxna

Lisa Skogens och Ninive von Greiff har även intervjuat 20 unga vuxna mellan 19 och 27 år, varav hälften var kvinnor och hälften män. Många av dem har komplexa problem, ofta av psykosocial karaktär.

Precis som i vuxengruppen var den egna viljan och insikten om de egna problemen avgörande för att de skulle söka behandling.

Många av dem beskrev förhållandet till den egna ursprungsfamiljen i negativa termer.

Eller som en sa under intervjun: ”Min mamma var en måttstock för hur man inte vill bli”.

En annan sa: ”Mina bröder hade förlorat sin mamma och vår pappa är ju inte den bästa, så nu kände jag att jag måste rycka upp mig och hjälpa till”.

Det var inte bara nya insikter som var viktiga för att fortsätta leva utan att missbruka. Flera lyfte också fram att den psykiska hälsan hade blivit bättre. Men precis som de vuxna var det också att de under behandlingen hade börjat tänka och känna annorlunda om hur de kunde leva sina liv.

?Bra relationer viktiga

Ett genomgående tema för båda grupperna var att de som lyckades forsätta att vara nyktra hade haft en bra relation och ett förtroende för personalen. Även gemenskaperna i grupperna var betydelsefulla för den fortsatta utvecklingen.

Almedalen 2015

  • Almedalsveckan 2015 pågår från 28 juni till den 5 juli.
  • Trots att antalet evenemang är färre än under valåret 2014 hålls hela 3 431 stycken i år.
  • Av dessa handlar 447 om vård och omsorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida