Depressioner hos äldre kan bero på D-vitaminbrist

30 maj 2008

En orsak till att många äldre människor är deprimerade kan vara att de är för lite ute i solen och att de inte får i sig tillräckligt med D-vitamin via kosttillskott. Enligt en studie som har gjorts av forskare vid Vrije universitetet i Amsterdam i Holland var nivåerna av D-vitamin i blodet 14 procent lägre hos deprimerade äldre jämfört med äldre personer utan symtom på depression.

Låga nivåer av D-vitamin leder till ökad utsöndring av hormoner från bisköldkörtlarna, paratyroidea. Överstimulerade bisköldkörtlar ger ofta depressiva symtom, som dock försvinner om rätt behandling ges, konstaterar författarna till studien.

Archives of General Psychiatry 2008;65(5):508-512.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida