”Det saknas helhetsperspektiv på ambulansverksamheten”

”Det saknas helhetsperspektiv på ambulansverksamheten”
– Landstinget brister när det gäller ledning och styrning av ambulansverksamheten, säger Ulla Althin, ordförande i Vårdförbundets Stockholmsavdelning. Foto: Cecilia Larsson

Allt fler stämmer nu in i kritiken mot ambulanssjukvården inom Stockholms läns landsting. Vårdförbundet anser att det saknas uppföljning och helhetsperspektiv.

19 oktober 2010

– Vi har flera gånger haft diskussioner med landstingets beställarorganisation om att den uppföljning som krävs för att upprätthålla en god kvalitet är otillräcklig och i vissa fall saknas helt, säger Ulla Althin, ordförande i Vårdförbundets Stockholmsavdelning.

Hon påpekar att ambulanssjuksköterskorna bedriver en kvalificerad vård ute på hämtplatsen och i ambulanserna och att det inte är där problemen finns. Däremot brister landstinget när det gäller ledning och styrning av verksamheten.

– Att flera olika företag ska sköta verksamheten ställer stora krav på att landstinget som huvudman tar ansvar för helheten. De saknar helhetsperspektiv, säger Ulla Althin.

Stockholms läns landstings chefsläkare Peter Rönnerfalk ger kritikerna rätt, framför allt när det gäller problemet med att det är så lång väntan på ambulanserna. Nu blir det snart en ny upphandling av ambulansverksamheten och då hoppas Peter Rönnfalk att det ska gå lättare att ställa krav på att målen ska uppnås. Han säger också att det måste till bättre samverkan och att antalet ambulanser behöver ses över.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida