Diabetesvården ska bli bättre på att möta olika kulturer

Diabetesvården ska bli bättre på att möta olika kulturer
Janeth Leksell, universitetslektor vid Uppsala universitet, har varit drivande i arbetet med att ta fram kursen.

Fastande diabetiker, analfabetism och brister i kommunikationen. Det är frågor som diskuteras på kursen Diabetes i ett mångkulturellt samhälle vid Uppsala universitet.

16 november 2012

Den muslimska fastemånaden ramadan innebär en tuff prövning för diabetesvården. Trots att koranen avråder kroniskt sjuka patienter från att fasta väljer många djupt troende ändå att göra det.

Olika referensramar

Situationen kring ramadan är bara en av flera saker som diskuteras under utbildningen Diabetes i ett mångkulturellt samhälle på Uppsala universitet.

Janeth Leksell, universitetslektor och initiativtagare till kursen, framhåller att man som sjuksköterska inte kan ändra hur människor tänker. I stället handlar det om att bidra till att personen tar bättre hand om sin hälsa.

– Ett sätt att göra det är till exempel genom att vara uppmärksamma på olika referensramar. För svenskar innebär en gryta ofta en köttbaserad rätt. Inom andra kulturer kan det i stället vara en potatisrätt. Tänker man inte på sådana saker uppstår lätt brister i kommunikationen, säger Janeth Leksell.

Kursen har funnits på universitetet i några år. Efter att intresset till en början var svagt anmälde sig cirka 15 elever inför höstens terminsstart, tillräckligt många för att undervisningen skulle kunna genomföras.

– Socialstyrelsen har gått ut och påtalat bristen på utbildning inom kulturanpassad vård i Sverige. Att en ny grupp från Somalia där en allt större del är analfabeter har kommit hit tror jag också har spelat en roll, säger Janeth Leksell.

I vissa fall livshotande

I de fall där patienter faktiskt riskerar att mista livet ställs utbildningens frågeställningar på sin spets. Fastans långa dagar utan mat och dryck kombinerat med nattens söta matfest kan i vissa lägen utgöra en sådan risk, även om extra insulin ges.

Enligt Janeth Leksell är det i de fallen oerhört viktigt att ha en återkommande kontakt och dessutom prata med patientens familj.

– Man måste visa på allvaret i situationen och påminna närstående att ha koll. Det är det vi kan göra. Det går aldrig att bestämma över någon, det är min övertygelse, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida