DO driver sina första fall av diskriminering i sjukvården i domstol

Diskrimineringsombudsmannen har fått in 300 anmälningar om diskriminering i sjukvården sedan förra året. För första gången ska nu myndigheten driva sådana ärendena i domstol.

Under 2010 och 2011 har Diskrimineringsombudsmannen, DO, särskilt fokus på rätten till sjukvård på lika villkor. Sedan förra året har myndigheten fått ta emot 300 anmälningar om diskriminering i sjukvården. Samtliga gäller antingen bemötande eller tillgång på sjukvård.

– Att bli nekad tillgång till vård på grund av etnicitet är oerhört allvarligt eftersom vård på lika villkor är en grundläggande rättighet. Dåligt bemötande är också allvarligt eftersom det kan påverka viljan att uppsöka vården igen, säger Christine Gilljam, samordnare av DO:s arbete kring sjukvård.

DO har nu beslutat att driva tre ärenden i domstol. Två av dem gäller etnicitet. I det ena fallet sökte en kvinna vård för knäproblem och fick en fråga från läkaren om varför hon inte har lärt sig svenska. Det andra fallet gäller en kvinna med långvariga psykiska besvär som fick höra ”Du behöver inte bo i det här landet om du inte trivs i det här.”

Blev inte undersökt

Det tredje ärendet gäller en funktionshindrad kvinna där läkaren slog fast att hon var ”supraneurotisk” och i behov av psykoterapi. Hon lämnade vårdcentralen utan att ha blivit undersökt.

– Det är inte helt lätt att bevisa diskriminering, eftersom det finns inslag av medicinska bedömningar. Men i ett av fallen har personen inte fått någon ordentlig undersökning, och i samtliga fall har diskrimineringen varit direkt uttalad, säger Christine Gilljam.

Anmälningarna om diskriminering har framför allt riktats mot landsting, läkare och sjusköterskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida