Dom överklagas

Dom överklagas
Ur Vårdfokus nr 12/2014.

Rättegång. Tingsrätten gav inget svar på vems fel det var att en ambulanssjuksköterska kraschade under ett dygnspass. Nu överklagas domen till hovrätten.

I förra numret av Vårdfokus berättade den tidigare ambulanssjuksköterskan Pehr Dahlbom om olyckan som förändrade hans liv. För drygt fyra år sedan somnade hans kollega vid ratten efter att ha varit i gång nästan 23 timmar i sträck och ambulansen kraschade mot en bergvägg. Pehr Dahlbom skadades svårt och tvingades byta yrke. ?

Olyckan blev ett rättsfall då arbetsgivaren Västra Götalandsregionen anklagades för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Den 28 november kom tingsrättens beslut. Arbetsgivaren varken friades eller fälldes, eftersom ambulansverksamheten inte ansågs vara en så kallad näringsverksamhet, en förutsättning för att utkräva ansvar för olyckan.?

— Mycket olyckligt, sa Vårdförbun­dets Peter Blom som vittnade i rätte­gången.

??Men fallet får en fortsättning, åklagaren Kristina Persson överklagar. Om hovrätten, till skillnad från tingsrätten, bedömer att ambulansen är en så kallad näringsverksamhet kommer även själva ansvarsfrågan att prövas. Nämligen om det var arbets­givarens fel att ambulanssjuksköterskan kraschade.?

För att stärka sina argument hän-visar åklagaren till ett pågående mål i Högsta domstolen som rör grundskolan och där frågan om näringsverksamhet också ligger i botten. Kristina Persson kommer att begära att hovrätten ger hennes överklagan förtur så att de båda fallen kan prövas samtidigt.??

På förhand ansågs tingsrättens dom kunna bli vägledande och innebära slutet för dygnstjänstgöringen inom ambulansen. Vårdfokus avslöjade i novembernumret att en av tre som arbetar inom ambulansen har somnat bakom ratten. Ännu fler, sex av tio, arbetar fast de är för trötta. ”Chocker­ande siffror”, enligt trafikforskaren Jörgen Lundälv.

?Sedan dess har flera arbetsgivare börjat tänka om kring dygnspassen. Exempelvis tog landstinget i Blekinge beslutet att avskaffa dem före sommaren och blir därmed det fjärde landstinget som inte längre jobbar dygn. Även Norrbotten ska se över sin schemaläggning.?

Uttröttad ambulanspersonal har även blivit en fråga för regeringen. Peter Blom, ledamot i Vårdförbundets styrelse, har skrivit ett brev till sjukvårdsministern Gabriel Wikström (S) med frågan om han är beredd att ändra lagen så att 24-timmarstjänstgöringen försvinner. ?

Falck bryter mot egen policy

Falck ambulans har som policy att inte tillämpa dygnstjänstgöring. Men Vårdfokus kartläggning visar att det används på flera av Falcks ambulansstationer.

Lotta Smith, kommunikationsansvarig på Falck Ambulans, svarar via mejl att företaget inte förbjuder dygnspass om fack och medarbetare vill ha dem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida