Dygnspass är utbrett

Alla landsting och regioner utom tre har dygnstjänstgöring på schemat. Det visar vår kartläggning.??

Trenden är dock att de långa arbetspassen minskar och exempelvis Blekinge fattade nyligen beslut om att avskaffa dem nästa år. På flera håll i landet används dygnspass bara vid en eller ett par lågbelastade stationer. ?

Kartan visar (orange fälten) de landsting där dygn förekommer i någon grad, i landstinget eller hos privat utförare. ??

Har avskaffat helt:?

  • UPPSALA?
  • DALARNA
  • ?HALLAND

??(Blekinge har beslutat att ta bort dygnspassen nästa år.)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida