Dygnspass är utbrett

Alla landsting och regioner utom tre har dygnstjänstgöring på schemat. Det visar vår kartläggning.??

3 december 2014

Trenden är dock att de långa arbetspassen minskar och exempelvis Blekinge fattade nyligen beslut om att avskaffa dem nästa år. På flera håll i landet används dygnspass bara vid en eller ett par lågbelastade stationer. ?

Kartan visar (orange fälten) de landsting där dygn förekommer i någon grad, i landstinget eller hos privat utförare. ??

Har avskaffat helt:?

  • UPPSALA?
  • DALARNA
  • ?HALLAND

??(Blekinge har beslutat att ta bort dygnspassen nästa år.)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida