Efterlyser större fokus på patienternas perspektiv i diabetesvården

Efterlyser större fokus på patienternas perspektiv i diabetesvården
Sjuksköterskan Lena Jutterström försvarar sin avhandling Integration av sjukdom, sjukdomshantering och patientcentrerad support vid typ 2-diabetes den tredje maj.

Trots att diabetesvården ska ha ett patientcentrerat arbetssätt koncentrerar diabetessjuksköterskorna sig på att ge råd utifrån sitt eget perspektiv. Och de förväntar sig också att patienterna följer råden. Det visar forskning från Umeå universitet.

I dag fokuserar diabetessjuksköterskor främst på information och rådgivning från ett medicinskt perspektiv som kanske inte alls passar i patientens personliga och sociala liv. I stället för att i sin omvårdnad se till patienternas individuella behov, värderingar och önskemål om behandlingen.

Det visar sjuksköterskan Lena Jutterström som i sitt avhandlingsarbete har undersökt diabetessjuksköterskors uppfattning om dagens diabetesvård och patienters erfarenheter av att leva med typ 2-diabetes.

För att åstadkomma ett patientcentrerat arbetssätt och effektivare stödja sina patienter behöver personalen förstå hur personer med typ 2-diabetes upplever och reagerar på sjukdomen, hur de resonerar och eventuellt väljer att förändra sina levnadsvanor och hur de utvärderar effekten av förändringarna.

Den patientcentrerade intervention som Lena Jutterström var med i och har utvärderat i sin avhandling visar dock att det med relativt enkla medel går att träna diabetessjuksköterskor att arbeta mer patientcentrerat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida