Elektroder i hjärnan förbättrade minnet

29 februari 2008

Ett kanadensiskt forskarteam har av en slump upptäckt att det eventuellt går att få människor att minnas bättre med hjälp av så kallad djupelektrodstimulering av hjärnan.

Vid DBS, deep brain stimulation, opereras små elektroder in i hjärnan. Metoden används för att åstadkomma symtomlindring vid exempelvis Parkinsons sjukdom.

Det kanadensiska forskarteamet studerar om dbs även går att använda mot fetma, vilket har visat sig fungera i djurförsök.

När en 50-årig överviktig man fick elektroder inopererade i hypotalamus började han plötsligt få déjà vu-upplevelser. Ju kraftigare stimulering desto starkare blev upplevelserna. Känslan av déjà vu bekräftades i en dubbelblind kontroll. Efter tre veckors kontinuerlig stimulering ökade dessutom förmågan till inlärning påtagligt.

– Neurologiska minnesstörningar beror oftast på att hjärnvävnad förtvinar. Jag har svårt att se hur man skulle kunna få tillbaka redan förstörda minnesfunktioner med dbs. Men det är tänkbart att man kan få en positiv effekt om man använder metoden i ett tidigt skede av sjukdomen, säger Håkan Widner, professor i neurologi vid Lunds universitetssjukhus.
Annals of Neurology online 2008-01-30.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida