Emil-rättegången. I dag startar rättegången mot SOS-sjuksköterskan

SOS-sjuksköterskans beslut att inte skicka en ambulans ledde till åtal för grovt vållande till annans död. I dag startar rättegången vid Stockholms tingsrätt. Samtidigt riktar Socialstyrelsen skarp kritik mot SOS Alarm i både det här fallet och flera andra. Det brister framför allt när det gäller bedömning och prioritering.

14 november 2011

Åklagaren och SOS Alarm pekar ut den 52-åriga sjuksköterskan som ansvarig för de misstag som begicks när 23-åriga Emil Linell inte fick ambulans och därför dog till följd av brusten mjälte.

Även Socialstyrelsen riktar kritik mot sjuksköterskans agerande. I den granskning av SOS Alarms verksamhet som Socialstyrelsen redovisade i fredags, finns också beslutet i fallet med Emil Linell med.

Socialstyreslens bedömning

När det gäller sjuksköterskans ansvar skriver Socialstyrelsen:

Sjuksköterskan har inte förstått graden av allvarlighet i den inringande patientens besvär under samtalens gång. Sjuksköterskan har inte följt de medicinska stöddokument som finns tillgängliga som stöd vid samtal med inringande patienter. När samtalet med den inringande patienten bröts larmades ambulans inte ut och sjuksköterskan kontaktade inte den SOS-läkare som fanns tillgänglig för stöd och råd. När läkare knuten till jourläkarbilen inte fick kontakt med patienten återkopplades det till SOS Alarm men föranledde ingen vidare åtgärd.

Socialstyrelsen kommer i ett särskilt ärende att granska sjuksköterskans yrkesutövning, alltså ytterst göra en prövning av om legitimationen ska dras in.

Skarp kritik mot arbetsgivaren

Socialstyrelsen kritiserar inte enbart sjuksköterskan utan riktar också skarp kritik mot SOS Alarm. Myndigheten menar att det är vårdgivarens ansvar att se till att personalen har rätt kompetens.

Även sjuksköterskans advokat, Björn Hurtig, anser att SOS Alarm felaktigt har lagt all skuld på den anställde.

– Min klient har försökt hjälpa honom (Emil Linell). Han har inte lyckats med att få symtombilden att gå ihop, men det är inte samma sak som att vålla någons död, säger Björn Hurtig till nyhetsbyrån TT.

Vårdfokus finns med under hela rättegången, som inleds i dag på morgonen vid Stockholms tingsrätt. Rättegången beräknas pågå i tre dagar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida