Enkelt blodprov avslöjar risk för stroke

Enkelt blodprov avslöjar risk för stroke

Med ett enkelt blodprov kan risken att drabbas av stroke och diabetes upptäckas tidigare än i dag, visar forskning från Uppsala.

Än så länge används inte testet i vården eftersom det saknas standardiserade laboratoriemetoder för blodprovet. Men om någon bestämmer sig för att ta fram sådana bedömer läkaren Bernice Wiberg att testet skulle kunna finnas på sjukhusen inom några år.

 Testet mäter proinsulin

Det är hon som i sin avhandling visar att ett enkelt blodprov kan visa tecken på om en patient håller på att utveckla diabetes. De patienterna har också en förhöjd risk att drabbas av stroke.

Testet mäter hur mycket proinsulin patienterna producerar. Proinsulin är ett förstadium till insulin. Nivåerna av proinsulin stiger innan blodsockernivåerna gör det.

– När känsligheten för insulin börjar svikta hos en person reagerar bukspottskörteln med att öka produktionen av insulin. Den reaktionen kan vi upptäcka genom att mäta hur mycket proinsulin som finns i blodet, förklarar Bernice Wiberg.

Men en ökad risk för stroke kan också upptäckas med ett siffer- och bokstavstest, visar Bernice Wiberg. Hon har undersökt resultaten från sådana tester som 70-åriga försökspersoner har fått göra.

Förhöjd risk hos var fjärde 

Den fjärdedel av 70-åringarna som hade sämst resultat på testerna hade en mer än tre gånger större risk att drabbas av hjärninfarkt än den fjärdedel som hade bäst resultat.

Varje år drabbas 30 000 människor i Sverige av stroke.

– Vården skulle kunna använda åtminstone ett av testerna för att förtydliga en patients riskprofil och på så sätt ge bättre behandling, säger Bernice Wiberg.

Hon försvara sin avhandling, Risk factors for stroke in adult men: A population-based study i dag, på den internationella strokedagen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida