Ensamstående cancerpatienter får lindrigare behandling

Cancerpatienter som lever ensamma får inte en lika kraftfull behandling som andra. Enligt onkologerna är skälet omsorg om patienten, visar forskning från Uppsala universitet.

Ensamboende patienter med tjock- och ändtarmscancer får mer sällan kombinationscytostatika och kirurgi mot metastaser och avlider fyra månader tidigare än de som lever med en partner eller med barn.

Att det mer sällan ordineras kombinationsbehandling till patienter som lever ensamma beror enligt de onkologer som intervjuats på att de är rädda för att patienterna ska drabbas av komplikationer på grund av bristande socialt stöd.

Forskarlaget från Uppsala ville undersöka vad det var som påverkade beslut om cancerbehandling.  De utgick från en grupp skandinaviska patienter där tjock- och ändtarmscancern nyligen utvecklat dottersvulster.

I olika studier tittade de på en rad olika faktorer när de jämförde patienterna. 20 svenska gastro-onkologer intervjuades också för att ta reda på vilka faktorer som påverkade beslut om cancerbehandling.

Studierna ingår i läkaren Nina Cavalli-Björkmans avhandling Factors influencing selection of treatment for colorectal cancer som hon försvarar på Akademiska sjukhuset den 13 juni.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida