Ett myller av människor och teknik

Ett myller av människor och teknik
I hybridsalen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har en kateter precis lagts in i ljumsken på en patient. På monitorerna följer teamet, radiolog, kärlkirurg, röntgensjuksköterskor och operationssjuksköterskor, katetern på vägen, via aorta till hjärtat där en stor stent ska sättas in. Flera monitorer finns uppsatta på olika höjder i hybridsalen för att alla ska kunna se.
Foto: Peter Magnusson
6 februari 2013

Hybridsalarna som växer upp som svampar ur marken gör röntgen under pågående operation betydligt lättare och bättre. Allt finns i rummet. Med läkemedel, instrument och röntgenutrustning med tredimensionell teknik, och röntgenroboten sammankopplad med bordet, är möjligheterna stora att till exempel stoppa blödningar via ett kärl i ljumsken. Men det innebär också utmaningar. Betydligt fler människor och professioner ska på en begränsad yta kunna arbeta ihop och vara ett fungerande team.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida