Ewa Idvall blir klinisk professor i Malmö

Ewa Idvall blir klinisk professor i Malmö
Ewa Idvall blir professor i Malmö. Foto: Kristina Wirén.

Sjuksköterskan och forskaren Ewa Idvall har fått en tjänst som klinisk professor vid Högskolan i Malmö och universitetssjukhuset i samma stad.

– Det ska bli jättespännande. Det är fortfarande rätt så unikt med kliniska professorer, säger Ewa Idvall som i dag arbetar som forskningshandledare i Landstinget i Kalmar län. Hon är även adjungerad lektor vid Hälsouniversitetet i Linköping.

Professorstjänsten, som hon tillträder den 15 juni i år, betalas till hälften av Högskolan i Malmö, till hälften av Universitetssjukhuset Mas i Malmö.

Ewa Idvalls forskning har till större delen handlat om kirurgisk omvårdnad. Hennes avhandling som kom 2001 handlade om att utveckla instrument för att mäta kvaliteten på smärtbehandling efter operation. Hon har även varit Månadens forskare i Vårdfacket, där hon beskrivit kvalitetsindikatorer inom postoperativ smärtbehandling, och gett ut boken Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad (Gothia Förlag, 2007).

– Som professor kommer jag att arbeta för att forskningen ska få en mer naturlig plats i den kliniska vården, speciellt inom omvårdnaden. Jag vill försöka att initiera och stimulera klinisk forskning och vara lyhörd för vad sjuksköterskor och andra medarbetare har för forskningsfrågor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida