vetenskap

Experter på omvårdnad tar plats i nytt vetenskapligt råd

Experter på omvårdnad tar plats i nytt vetenskapligt råd
Christel Bahtsevani är universitetslektor i omvårdnad, Anna Ehrenberg är professor i samma ämne. Foto: Tove Smeds, Lunds universitet samt Högskolan Dalarna.

Christel Bahtsevani, universitetslektor i omvårdnad, och Anna Ehrenberg, professor i omvårdnad, är två av 20 ledamöter i SBU:s nyinstiftade vetenskapliga råd.

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet som granskar kunskapsläget och gör oberoende utvärderingar av metoder som används inom hälso- och sjukvården. SBU:s vetenskapliga råd, som är nyinstiftat från och med 2019, har en viktig rådgivande funktion och ska vara ett strategiskt stöd för myndighetens arbete.

Det vetenskapliga rådet kan även ge synpunkter på val av sakkunniga i olika projekt, projektplaner och rapportmanus.

Olika professioner

Rådet består av totalt 20 ordinarie ledamöter som representerar olika professioner. Vice ordförande blir Christel Bahtsevani, som är sjuksköterska och universitetslektor i omvårdnad vid Malmö universitet. Sjuksköterskan Anna Ehrenberg, professor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna, sitter också med i rådet.

De 20 ledamöterna är:

 • Svante Twetman, Köpenhamns universitet, ordförande (tandvård)
 • Christel Bahtsevani, Malmö universitet, vice ordförande (omvårdnad)
 • Magnus Svartengren, Uppsala universitet (arbetsmiljö)
 • Ulrik Kihlbom, Uppsala universitet (etik)
 • Lars Sandman, Linköpings universitet (etik)
 • Magnus Tideman, Högskolan Halmstad (funktionshinderområdet)
 • Pernilla Åsenlöf, Uppsala universitet (fysioterapi)
 • Martin Henriksson, Linköpings universitet (hälsoekonomi)
 • Katarina Steen Carlsson, Lunds universitet (hälsoekonomi)
 • Jan Holst, Malmö och Lunds universitet (medicin)
 • Mussie Msghina, Örebro universitet (medicin)
 • Britt-Marie Stålnacke, Umeå universitet (medicin)
 • Sverker Svensjö, Falun och Uppsala universitet (medicin)
 • Anna Ehrenberg, Falun, Högskolan Dalarna (omvårdnad)
 • Ata Ghaderi, Uppsala, Karolinska institutet (psykologi)
 • Martin Bergström, Lunds universitet (socialt arbete)
 • Lena Dahlberg, Falun, Högskolan Dalarna (socialt arbete)
 • Christina Nehlin-Gordh, Uppsala universitet (socialt arbete)
 • Anna Sarkadi, Uppsala universitet (socialmedicin)
 • Sten-Åke Stenberg, Stockholms universitet (socialt arbete)
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida