Extrem bantarkost passar inte alla

31 mars 2010

Kost med lite kolhydrater och mycket fett, LCHF, kan hos personer med fetma, diabetes och rubbningar i blodfetterna ge allvarliga konsekvenser. ?

– Svårigheten med lågkolhydratkost är att den beskrivs på olika sätt. Det finns vetenskapliga studier, men eftersom inga långtidsuppföljningar är gjorda vet vi ingenting om effekterna på lång sikt. Och de varianter som beskrivs i massmedia är inte studerade. Därför är det viktigt att de som prövar LCHF följs upp medicinskt, säger Lena Ljungkrona-Falk som är vice ordförande i Dietisternas riksförbund (DRF).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida