Extremt väder gör att allt fler blir sjuka

Extremt väder gör att allt fler blir sjuka
En ung malariapatient i Etiopien. Infektionssjukdomar som malaria är extremt känsliga för vädersvängningar. Foto: WHO/P.Virot

Trots att 2010 har varit ett ovanligt kallt år i Sverige har året globalt sett varit det varmaste som någonsin uppmätts. Extremt väder har blivit allt vanligare och det får stora konsekvenser för människors hälsa runt om i världen.

27 december 2010

Här hemma har vi haft ovanligt kallt väder med mycket snö både förra vintern och hittills den här vintern. Det har meteorologiska förklaringar som inte är kopplade till klimatförändringarna.

För sett under en längre tid har klimatet blivit varmare, både i Sverige och hela världen.

Fler väderrelaterade katastrofer

Även om det fortfarande finns mycket som vi inte vet när det gäller exakt hur det varmare klimatet kommer att påverka oss, så är det helt klart att vädret blir allt extremare. Enligt världshälsoorganisationen WHO har antalet väderrelaterade katastrofer mer än tredubblats sedan 1960-talet.

Väderkatastrofer som extrem torka och översvämningar får stora konsekvenser för människors hälsa.

Långa perioder av torka gör att fler blir undernärda och mottagliga för sjukdomar. Skyfall och översvämningar leder till utbrott av kolera och hudsjukdomar. Stormar och cykloner gör människor hemlösa.

Infektionssjukdomar som malaria och denguefeber är extremt känsliga för vädersvängningar. Temperaturökningar gör det möjligt för malariamyggan att spridas till områden där det tidigare var för kallt.

Översvämning med svåra konsekvenser

Läkare utan gränser arbetar ofta i områden som drabbas av naturkatastrofer. Det senaste året har organisationen bland annat deltagit med sin personal i det översvämningsdrabbade Pakistan och jordbävningens Haiti. På båda ställena har svåra epidemier följt i katastrofernas spår.

Under hösten upptäcktes de första fallen av kolera i Haitis huvudstad Port-au-Prince som sedan spred sig snabbt. I december var antalet fall uppe i över 100 000 med omkring 2 500 dödsfall.

Efter översvämningarna i Pakistan följde infektionssjukdomar, hudsjukdomar, diarré, malaria och undernäring.

Nya sjukdomar även här

Jämfört med de stora katastroferna i världen är klimatförändringarnas påverkan på människors hälsa i vår del av världen betydligt mindre allvarliga.

Men ett varmare klimat kommer till exempel att göra att fästingar och nya parasiter blir vanligare och vi kan få se vissa nya insektsburna sjukdomar i södra Sverige. Det berättar Elisabet Lindgren i tidningen Medicinsk vetenskap. Hon forskar kring klimatförändringar och hälsa vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet.

Hon tycker det är viktigt att hälsoeffekter av klimatförändringar finns med i utbildningen av vårdpersonal och att man inom vården måste vara uppmärksam på att riskmönster för olika sjukdomar kan förändras.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida