Färre akutbesök med sjuksköterskekontakt

Färre akutbesök med sjuksköterskekontakt
Sjuksköterskorna identifierar patienter med stor risk att söka mycket vård och erbjuda dem kontakt med en sjuksköterska som ger dem stöd att bättre förstå sin sjukdoms- och vårdsituation. Arkivbild: Mostphotos

Kontakt med en sjuksköterska höjer livskvaliteten för patientgruppen mångbesökare i vården och leder också till färre vårddygn. Det visar en delrapport från ett utvecklingsarbete som utvärderar metoden aktiv hälsostyrning.

Metoden aktiv hälsostyrning går ut på att identifiera patienter med stor risk att söka mycket vård och erbjuda dem kontakt med en sjuksköterska som ger dem stöd att bättre förstå sin sjukdoms- och vårdsituation, och som även hjälper dem att samordna sina vårdkontakter.

Målet är dels att öka patientens delaktighet, trygghet och livskvalitet och minska inflödet till akutmottagningarna, dels att bättre förstå vad som driver oplanerade vårdkontakter.

En delrapport från en pilotstudie i Västra Götalandsregionen som vetenskapligt utvärderar metoden visar att patientgruppen minskat antalet vårddygn med 29 procent, antalet vårddygn per inläggning med 19 procent och antalet vårdtillfällen med 12 procent.

Förutom i Västra Götalandsregionen görs utvärderingar i ytterligare fyra landsting.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida