Färre barn nyinfekteras med hiv i Afrika söder om Sahara

I sju afrikanska länder söder om Sahara har antalet barn som nyinfekteras med hiv sjunkit med 50 procent eller mer sedan 2009, visar en ny FN-rapport.

Störst nedgång i antalet nya infektioner bland barn hade Ghana med 76 procents minskning följt av Sydafrika med 63 procent. I länder där frågan prioriteras lägre går det långsammare och i Angola har antalet till och med ökat.

Michel Sidibe, verkställande direktör för FN: s gemensamma program för hiv/aids, UNAIDS,  säger att framstegen visar att med fokuserade insatser kan varje barn födas fri från hiv.

– Men utvecklingen har avstannat i vissa länder med ett stort antal nya hiv-infektioner. Vi måste ta reda på varför och ta bort hindrande flaskhalsar, kommenterar han.

Ökad tillgång till antiretroviral behandling är nödvändig för gravida som lever med hiv, även om andelen som får behandling har ökat sedan 2009 till över 75 procent i många av länderna.

Brådskande åtgärder måste också till för att öka antalet tidiga diagnoser hos barn och garantera att de snabbt får tillgång till behandling. Och för att möta behovet av antiretroviral behandling under amningsperioden eftersom amning är ett viktigt sätt att säkra barnets överlevnad. Enligt rapporten fick bara hälften av alla ammande kvinnor som lever med hiv eller deras barn antiretrovirala läkemedel förra året för att hindra hiv att föras över från mor till barn.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida