Färre bröstcancersjuka bland utlandsfödda och lågutbildade – men högre risk att dö

Färre bröstcancersjuka bland utlandsfödda och lågutbildade – men högre risk att dö
Välutbildade svenska kvinnor löper en större risk att drabbas av bröstcancer, men dör betydligt mer sällan till följd av sjukdomen än utlandsfödda och lågutbildade. Arkivbild: Colourbox

Lågutbildade och utlandsfödda kvinnor löper större risk att dö i bröstcancer än högutbildade och svenskfödda kvinnor, trots att dessa grupper betydligt mer sällan drabbas av sjukdomen. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet.

11 januari 2012

Den nya studien, som publiceras i vetenskapstidskriften Breast Cancer Research, har följt omkring fem miljoner kvinnor mellan 1961 och 2007. Resultaten går i samma riktning som andra forskningsprojekt pekat på, att patienternas sociala status tycks påverka kvaliteten på vården.

Ojämlik vård

Det är nämligen 30 till 40 procent högre risk att lågutbildade avlider i bröstcancer jämfört med högutbildade, trots att denna grupp löper 20 till 30 procent lägre risk att få diagnosen.

Förhållandena är ungefär desamma för utlandsfödda. Vissa hade nästan en halverad risk att insjukna i bröstcancer jämfört med svenskfödda kvinnor, men har trots det högre risk att dö i sjukdomen.

Forskarna vet inte vad orsakerna till detta är men spekulerar i att det bland annat kan bero på livsstilsfaktorer och språkhinder.

– Om jag ska spåna fritt så kan det mycket väl vara så att välutbildade får en bättre vård. Denna grupp har ofta större kunskap om exempelvis mammografi och behandlingsmetoder. De kräver mer av läkaren, vilket garanterat ger en bättre vård, säger docent Tahereh Moradi vid Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet i Stockholm, som lett studien.

Förebyggande insatser

Resultatet pekar på vikten av aktiva åtgärder för att minska insjuknande och framför allt dödlighet hos socialt missgynnande grupper. Det är också viktigt att ta reda på hur livsstilsfaktorer bland invandrade kvinnor med låg bröstcancerrisk skiljer sig mot livsstilsfaktorer bland svenskfödda, anser forskarna.

– Det skulle medföra att sjukvården kan avlastas genom förebyggande insatser, säger Tahereh Moradi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida