Färre drabbas av trycksår

Färre drabbas av trycksår

Trenden för trycksåe inom vården är nedåtgående. Arkivbild: Colourbox

Färre patienter drabbas av trycksår jämfört med i våras. Det är fortfarande de stora regionsjukhusen som får bäst resultat.

15 november 2011

Det är kommunerna och landstingen själva som för andra gången undersökt hur många patienter och boende som har trycksår. Jämfört med i våras har andelen patienter i landstingen med trycksår minskat med ett par procentenheter till 14,4 procent. I kommunernas mätning ligger andelen kvar på 14 procent.

– Trycksår är en av de vanligaste vårdskadorna och det går att förebygga. Därför är det viktigt att bedöma om personen har en ökad risk för tryckskada. Finns en ökad risk kan till exempel tryckavlastande madrass förhindra att trycksår uppstår, säger Eva Estling, samordnare för patientsäkerhetsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting.

I landstingsmätningen sticker Gotland ut, där andelen patienter med trycksår ökat från 10 till 16 procent. Gotland är också den region där andelen yngre patienter – mellan 17 och 60 år – med trycksår är som störst.

Noterbart är också att Region Skåne har den mest skeva könsfördelningen av trycksåren. Nästan 80 procent av de drabbade patienterna är män.

Bäst i klassen är Västerbotten, Kalmar och Örebro där andelen patienter med trycksår ligger strax över 10 procent. Bästa förbättringen sedan mätningen i våras hittar man i Västernorrland och Västmanland, där andelen med trycksår minskat från drygt 30 till 20 procent, respektive från 27 till 17 procent.

Det finns också skillnader i andelen drabbade på sjukhusnivå. Regionsjukhusen har strax över 10 procent drabbade, medan länsdelssjukhusen är uppe på nästan 16 procent.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida