Felaktigt utesluten från Metadonbehandling

Den 44-åriga mannen hade fått underhållsbehandling med Metadon i tre år då han stängdes av efter att ha lämnat prov som var positiva för opiater.?

Mannen anmälde en sjuksköterska och en överläkare till Ansvarsnämnden. Han skrev bland annat att han hade blivit utesluten efter två positiva urinprov, varav det sista lämnades efter att han hade nekats medicin. Enligt honom hade sjuksköterskan förklarat att det inte fanns någon läkare som kunde skriva ut läkemedlet och att han kunde få vänta i tre veckor. Han ansåg att sjuksköterskan drev avdelningen efter eget tycke och ifrågasatte hennes lämplighet.?

Både sjuksköterskan och överläkaren tillbakavisade kritiken. Enligt överläkaren hade patienten efter avstängningen lämnat in flera anmälningar, särskilt mot sjuksköterskan. De innehöll dock rena lögner, men också formuleringar som gör att en närmare psykiatrisk diagnostisering bör göras vid en förnyad bedömning, skrev överläkaren. ?

Enligt Ansvarsnämnden är anteckningarna mycket sparsamma i mannens patientjournal. Han har lämnat två positiva opiatprover, men i dem är koncentrationen så låg att det inte är säkert att det beror på illegalt intag. Två månader efter de positiva urinproverna finns två salivprover som var positiva för opiater noterade i journalen, men ett av de prov som togs för verifiering var negativt.??

Strax efter det lämnade patienten ett urinprov med för låg temperatur och sjuksköterskan kunde inte nå honom för att be om ett nytt. Nämnden konstaterar att uteslutning från underhållsbehandling kan få dramatiska konsekvenser för patienten och ofta leder till återfall i missbruk och kriminalitet. ?

Men i vissa fall kan man stängas av enligt Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende (sosfs 2004:8m). En orsak kan vara att patienten inte har medverkat i behandlingen på över en vecka, en annan att han upprepade gånger har manipulerat urinprover. ?

En förutsättning för uteslutning på grund av positiva prover borde vara att proverna har verifierats, skriver Ansvarsnämnden. Men patienten har inte lämnat några verifierade positiva prover, skriver nämnden i sin bedömning. Avstängningen var därför fel, men nämnden anser inte att bristerna i handläggningen var tillräckliga för att motivera disciplinstraff (hsan2008/1767:a2).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida