Fler med alkoholberoende kan få hjälp i primärvården

Fler med alkoholberoende kan få hjälp i primärvården
Socialstyrelsen prioriterar upp metoder som ger fler med alkoholberoende behandling i primärvården. Arkivbild: Colourbox

Socialstyrelsen föreslår uppdaterade riktlinjer för behandling av alkoholberoende och prioriterar upp psykosociala behandlingsmetoder.

Många med måttligt alkoholberoende söker aldrig hjälp, trots att de skulle kunna återta kontrollen över drickandet. Därför vill Socialstyrelsen öka tillgång till psykosociala behandlingsformer i primärvården och i företagshälsovården. Metoderna syftar till att förändra de beteenden som orsakar problem.

– Det finns bevisat effektiva metoder som vi nu prioriterar upp i de nationella riktlinjerna för att göra vården mer tillgänglig för det stora flertalet alkoholberoende. Endast en av fem som är beroende får vård i dag, säger Socialstyrelsens projektledare Maria Branting.

Metoden som prioriteras högst

Den metod som rankas högst heter MET och bygger på så kallade motiverande samtal i kombination med medicinska test och frågeformulär. Behandlingen kan erbjudas inom primärvård och företagshälsovård, eftersom den är mindre omfattande än andra psykosociala behandlingsformer och inte kräver psykoterapiutbildning.

– Det är viktigt att vården når fler eftersom dödligheten är fördubblad även vid måttligt alkoholberoende jämfört med den övriga befolkningen, säger Maria Branting.

Flera behandlingsalternativ

I Socialstyrelsens riktlinjer rekommenderas även kognitiv beteendeterapi, KBT, tolvstegsbehandling och community reinforcement approach, CRA, med kombinerade insatser för att stärka personens sociala situation.

Fakta

  • Omkring 600 000 personer i landet är beroende av alkohol, och av dem har uppskattningsvis hälften ett måttligt beroende.
  • Det finns stora regionala skillnader i möjligheterna att få vård.
  • Socialstyrelsens förslag är ute på remiss. De slutgiltiga rekommendationerna publiceras våren 2015.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida