Fler och fler lär av prisad sjuksköterskas modell

Fler och fler lär av prisad sjuksköterskas modell
Ami Hommels modell för att bättre ta hand om patienter med höftfraktur fungerar även på andra diagnoser.

Förra året fick sjuksköterskan Ami Hommel pris för den modell hon skapat för att minska höftpatienters lidande och skynda på ett adekvat omhändertagande. Sakta men säkert har hennes modell spridit sig över landet. Senast ut är akuten i Lund som öppnat en genväg för patienter med hjärtsvikt.

18 november 2010

Ami Hommels idé är att låta patienter med höftfraktur slippa hamna på akuten. Istället förs de direkt från ambulansen till röntgen och sedan till vårdavdelningen.

På ett av Vårdförbundets seminarier under Almedalsveckan i somras beskrev hon det så här:

”I stället för att få upp nerkissade, förvirrade, uthungrade patienter med begynnande trycksår från akuten får vårdavdelningen smärtstillade, torra och nöjda patienter (som dessutom har sällskap av sina kompisar ambulanssjuksköterskorna) och som passerat röntgen på åtta minuter.”

Hon påpekade att höftfrakturpatienterna – ofta äldre kvinnor – är lågprioriterade på akuten och får vänta länge på att komma till en vårdavdelning.

Hjärtsvikt går före

Ami Hommel, som har disputerat på en avhandling om metoden, har fått efterföljare över hela landet. Senast är det akuten vid Skånes universitetssjukhus i Lund som nu har öppnat en genväg till närsjukvården för hjärtsviktpatienter. De som behöver omedelbar behandling men inte har drabbats av svår svikt slipper att passera akuten.

När läkare i primär- och hemsjukvård eller ambulanspersonal tagit sina prover på patienten och konstaterat att denne med fördel kan läggas in direkt slår de en signal till ansvarig läkare på sjukhuset. Om han eller hon är överens om bedömningen står närsjukvårdens team berett att ta emot direkt på vårdavdelning.

Beredda gå vidare

Inledningsvis gäller systemet för kommunerna Lund, Lomma och Staffanstorp.

– Det betyder att vi täcker hälften av vårt upptagningsområde. Om det här fungerar väl går vi vidare med övriga kommuner i nästa steg, säger klinikchefen Hans Friberg i ett pressmeddelande.

En liknande modell för just hjärtsviktpatienter infördes i Göteborg i början  2000-talet. Från och med  i år läggs även de som har svår akut försämring direkt in på avdelning  i Göteborg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida