Flickor. Skolsköterskan kan bli deras försvarsadvokat

Flickor. Skolsköterskan kan bli deras försvarsadvokat
Svenny Kopp. Foto: Anna von Brömsen

Skolan slår sällan larm om flickors svårigheter eftersom de inte är lika utagerande som pojkar. Därför upptäcks flickors adhd ofta inte förrän i tonåren.

Genusperspektiv Orättvist, säger barn- och ungdomspsykiatrikern Svenny Kopp, om det faktum att flickor med adhd varken får adekvat behandling eller stödinsatser i samma omfattning som pojkar.?

— Jag ser skolsköterskor som något av flickornas försvarsadvokater och skulle önska att de fick större inflytande i skolan. Det är ofta skolsköterskorna flickorna tar kontakt med.?

Enligt hennes doktorsavhandling, som kom för två år sedan, tas flickor med symtom på adhd inte på allvar och därför upptäcks de ofta inte förrän i tonåren. De flesta flickorna är inte utagerande som pojkar och stör inte på lektionerna, och när skolan inte reagerar kommer de inte till den psykiatriska vården.?

Forskningen om flickors symtom har ökat något de senaste åren, liksom medvetenheten, både inom skolan och inom barnpsykiatrin. Men om flickors beteende jämförs med pojkars, då är risken stor att de inte upptäcks.??

Eftersom flickor inte är ut­agerande läkemedelbehandlas de mer sällan. Det är dessutom svårare för vården att fånga upp en tonårsflicka än ett barn. De kan lida av svåra symtom som ångest och depression, men det finns annat som lockar en tonåring än samtal på en barnpsykiatrisk mottagning.

Fakta:

  • Tre gånger så många pojkar som flickor får diagnosen adhd.
  • Bland vuxna har ungefär lika många kvinnor som män funktionsnedsättningen.


Lästips:

Kopp S. Girls with social and/or attention impairments. Doktorsavhandling, Göteborgs universitet 2010.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida