För få i vården – då ökar resistenta bakterier

Nu finns det bevis för att trånga avdelningar och minskad personalstyrka ökar förekomsten av mrsa.

Det visar en sammanställning av undersökningar i den vetenskapliga tidskriften Lancet Infectious Diseases. Där påpekas även att de vårdrelaterade infektionerna ökar i hela världen. Samtidigt blir vårdplatserna färre och antalet anställda per patient minskar.

Båda dessa fenomen känns tydligt igen även i den svenska vården. I och med studien finns nu ökad evidens som visar på ett sammanhang. Kerstin Mannerquist är hygiensjuksköterska på Smittskyddsinstitutet. Enligt henne är det här den största patientsäkerhetsfrågan just nu.

Hon menar även att arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting har ett stort ansvar och borde börja motverka problemet snarast möjligt.

– Fler enkelrum behövs, liksom duschar och toaletter, säger hon.

Arbetsbördan ökar vid utbrott

Ytterligare en effekt av överbeläggningarna blir att arbetsbördan ökar vid ett utbrott av mrsa. Platsbristen blir samtidigt mer påtaglig eftersom vårdtiden för de drabbade patienterna förlängs. Kerstin Mannerquist påpekar att fenomenet är välkänt trots att det sällan är någon som pratar om det.

– För att lösa det måste man ha lite sömsmån. Att ha målsättningen 100 procent beläggning på en avdelning fungerar inte när 85 procent i praktiken motsvarar fullbelagt, poängterar hon.   

Källa: Lancet Infectious Diseases 2008;8: 427-434

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida