Föreslår att alla kommunanställda ska kunna åka på ambulanslarm

Föreslår att alla kommunanställda ska kunna åka på ambulanslarm
Alla som är anställda av Båstads kommun bör kunna åka på ambulanslarm, anser chefen för räddningstjänsten i Båstad.

Räddningschefen i Båstad vill att kommunchefen såväl som fastighetsskötaren ska kunna rycka ut.

Båstad kommun har tröttnat på de långa väntetiderna för ambulansen. I genomsnitt tar det, enligt Helsingborgs Dagblad, 20 minuter från att lamcentralen fått samtalet till att ambulansen når patienten.

För att komma tillrätta med problemet föreslår den operative chefen vid räddningstjänsten i Båstad, Pelle Pettersson, att all personal i kommunen i princip ska kunna åka iväg på såväl brand- som ambulanslarm om den anställde befinner sig i närheten av händelsernas centrum.

Personalen skulle kunna utnyttja Rakel, det kommunikationssystem som i dag i princip bara används av ambulansen, räddningstjänsten och polisen.

”Kan inte lämna gamla Greta”

– Arbetar man i Båstads kommun bör man kunna göra vissa insatser vid sådana här larm. Om du jobbar i äldrevården kan du inte lämna gamla Greta som står i duschen. Men om du sitter i din bil och får larm kanske du kan köra inom och se vad som har hänt, säger han till Vårdfokus.

Han drar en parallell till räddningstjänsten som åker på många så kallade ivp larm (i väntan på ambulans).

Och enligt Pelle Pettersson ska det inte bara gälla personal som har någon form av sjukvårdsutbildning.

– Jag drar alla anställda i Båstads kommun över samma linje. Det kan vara en fastighetsskötare, distriktssköterska eller kommunchef. Alla i kommunen får samma utbildning om brand och säkerhet, hot och våld samt hjärt-lungräddning och bör kunna delta.

Överraskas av förslaget

Vårdförbundet välkomnar engagemanget men ställer sig frågande till rena utryckningar.

Ambulanssjuksköterskan Anton Ingoldsson är förtroendevald för Vårdförbundet inom ambulansen i Helsingborg, strax söder om Båstad.

När han först får höra förslaget blir han överraskad. Han tror att man nog måste tänka ett varv till innan man lägger fram ett skarpt förslag till politikerna i Båstad.

– Det är lovvärt att folk vill hjälpa till. Men om det handlar om rena utryckningar krävs det en helt annan kompetens vad gäller säkerheten. Det är viktigt att veta hur man beter sig i akuta situationer för att inte skada sig själv eller patienten. Jag skulle inte råda någon som inte är utbildad för det att rycka ut på larm i 110 kilometer i timmen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida