”Förklara i tv bra sätt att förebygga”

Tv-serien 112 på liv och död har kritiserats och JO-anmälts. Att medverka tycker Angelika Berntsson har gjort henne bättre på sitt jobb.

Angelika Berntsson har jobbat 17 år som ambulanssjuksköterska i Blekinge. Trots sin långa erfarenhet känner hon att medverkan i tv-serien 112 på liv och död har gett henne nya perspektiv på yrket.?

— Bemötandet är ju en så viktig del av vårt jobb och inspelningen har gjort att jag har börjat reflektera över hur jag är mot patienterna, hur jag presenterar mig och hur jag beter mig. Jag tror och hoppas att det har gjort mig bättre på mitt arbete. ?

För att fortsätta utvecklas när man har jobbat länge behövs utmaningar och det tycker hon att inspelningen av serien har gett henne. ?

Själv hade Angelika aldrig sett serien när hon fick frågan om att delta. Hennes chef ställde sig positiv till hennes medverkan och hon behövde inte fundera särskilt länge innan hon tackade ja.

— Jag tycker att jag har världens bästa jobb och delar gärna med mig av den kunskap och erfarenhet som jag har samlat på mig. Det känns viktigt att visa upp yrket och få folk att förstå att det inte bara handlar om att kasta in patienten i ambulansen och köra till sjukhuset.?

Ger serien en rättvis bild av yrket??
— Både ja och nej. Som tittare får man se många olika bitar och lär sig säkert en hel del om jobbet. Men det som visas upp är ju egentligen bara en liten del av yrket. De svåraste olyckorna eller ensammaste och mest utsatta människorna kan vi till exempel inte visa upp. Den biten av yrket får man försöka skildra på annat sätt.?

Varje fall som skildras i serien följs av en kortare intervju, med Angelika eller någon annan av de fyra medverkande ambulanssjuksköterskorna. ?

— Då kan det handla om vikten av att ringa i tid eller vad krupp egentligen är för något. Att få möjlighet att förklara på det sättet är ett jättebra sätt för oss att jobba förebyggande, säger Angelika.??

Serien har ett par år på nacken, men debatten om den blossade upp på nytt under januari sedan de deltagande landstingen anmälts till Justitieombudsmannen, JO. Angelika håller inte med om att patienternas integritet skulle vara hotad. ?

— Jag upplever att produktionsbolaget har gjort allt som kan göras för patienternas säkerhet. Ingenting filmas innan patienten själv har lämnat sitt godkännande och alla medverkande blir i efterhand uppringda och tillfrågas då en gång till om de vill vara med, förklarar hon.?

Det är långt ifrån alla patienter som får frågan om att vara med. Det är Angelika själv och kollegan Ulf Lindberg som gemensamt avgör vem som ska tillfrågas. Tv-teamet håller sig i bakgrunden tills de får klartecken.?

— Medvetslösa patienter eller suicider går bort direkt, de allra svåraste olyckorna och hjärtstillestånd likaså. Vi frågar inte heller patienter som är särskilt utsatta, svaga eller inte kan tala för sig. I första hand handlar det alltid om att skydda patienten, man får försöka tänka sig in i deras situation. Skulle jag själv tycka om att min mamma blev filmad i den här situationen? säger Angelika.?

— Är jag eller Ulf det minsta tveksamma så frågar vi inte ens. Och filmteamet som har följt oss har varit väldigt följsamma och respektfulla. Det har fungerat väldigt bra.??

Angelikas kolleger har i de flesta fallen accepterat tv-teamets närvaro. Ett par av dem har dock bestämt sagt nej till att synas i bild. De färdiga programmen granskas ur både medicinsk och juridisk synvinkel av en grupp från landstinget. Det handlar då om patienternas integritet men också om den information om sjukdomar och olyckor som förmedlas.?

Angelika och kollegan Ulf har haft filmteamet i hälarna flera dagar i veckan under den gångna hösten. Avsnitten sänds under våren. Parallellt kommer de båda kollegerna att medverka i nya inspelningar.?

— Jag och Ulf har pratat igenom detta och vi är överens om att vi gärna är med en säsong till. Jag känner att jag har lärt mig så mycket och det har fått mig att fundera över min egen roll. Det har varit både intressant och roligt.

(112 på liv och död sänds i Sjuan.)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida