Försämrad verbal förmåga i tonåren ökar risken för psykossjukdom

Hos personer som senare blir psykotiska utvecklas hjärnan på ett icke-typiskt sätt i tonåren, bland annat i form av försämrad verbal förmåga. Det visar ny forskning.

– De här resultaten understryker det vi misstänkt, nämligen att hjärnan utvecklas på ett icke-typiskt sätt i tonåren hos de personer som senare blir psykotiska, säger Christina Dalman, forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska institutet i Stockholm.

Med data från pojkar i Sverige som hade gjort kognitionstest vid 13 och 18 års ålder kunde forskarna från Karolinska institutet och King’s College London koppla samman en relativ försämring av den verbala förmågan med ökad risk att som vuxen vårdas på sjukhus för schizofreni eller annan psykossjukdom.

Minskad verbal förmåga mellan 13 och 18 års ålder var en betydligt säkrare riskmarkör för psykossjukdom i vuxen ålder än att enbart mäta den kognitiva förmågan vid 18 års ålder.

Metoden kan dock inte användas för att förutse framtida psykossjukdom hos enskilda individer, påpekar forskarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida