Forskare kräver att kommunerna tar de äldres kost på allvar

Forskare kräver att kommunerna tar de äldres kost på allvar
Enligt forskarna är samhällets kostnader för undernäring i Europa tre gånger så stora som för övervikt. Foto: Colourbox

Tre av fyra inom äldreomsorgen är eller riskerar att bli undernärda, visar studier. I ett upprop riktat till kommunernas politiker kräver nu några av Sveriges främsta forskare inom äldreomsorg och kost för äldre att någonting görs åt situationen.

12 augusti 2010

– Flera studier visar att politiska direktiv, dagliga rutiner på boendena och en hög kompetens hindrar undernäring och ger ökad livskvalitet, säger omvårdnadsprofessorn Albert Westergren vid Högskolan i Kristianstad i ett pressmeddelande.

Tillsammans med sju andra framstående svenska forskare och aktörer inom området uppmanar han kommunerna att ta sitt ansvar, identifiera de drabbade och skapa bättre förutsättningar i verksamheterna.

  • De krav som ställs är att:
    Varje kommun ska ha en nutritionspolicy, som en del i ett kostpolitiskt program.
  • Enskilda verksamheter ska ha rutiner för att regelbundet kontrollera de äldres näringsstatus.
  • Det på varje boende ska finnas en person med nutritionskompetens för äldre.
  • Nutritionsplanering ska vara en del i vårdplanen som fastställs vid inskrivning.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida